Balení výrobků

Způsob balení je dán zákazníkem a také tím o jaký typ výrobku jde a také kam a jak je přepravován (letecká doprava, námořní přeprava atd…).

Výhodou naší společnosti krom samotného provedení balení našimi zaměstnanci ihned po dokončení výroby je také optimalizace balení. Tím se míní redukce počtu balíků na co nejmenší počet a jejich tvorba tak, aby pokud je to jen možné bylo zabráněno nadrozměrným velikostem. Obojí značně redukuje našim zákazníkům náklady na přepravu, které mnohdy bývají jednou z nejdražších položek celého projektu, zvlášť pokud se jedná o finální destinace v Asii či Americe.

Zvětšit náhled
Zvětšit náhled
Zvětšit náhled
Zvětšit náhled
Zvětšit náhled
Zvětšit náhled
Zvětšit náhled